Obchodní informace

Obchodní informace

 • Všechny produkty jsou ručně vyrobené originály z naší dílny.
 • Upozornění: barevnost na fotografii se může lišit v závislosti na typu monitoru.
 • Zboží si můžete koupit v obchodě nebo je zasíláme Českou Poštou nebo Zásilkovnou.
 • Objednávky přijímáme telefonicky nebo e-mailem. Zboží, které máme na skladě, expedujeme do týdne.
 • Pokud některá položka není momentálně dostupná, konzultujeme s Vámi objednávku e-mailem nebo telefonicky.
 • Poštovné účtujeme podle tarifů České pošty + balné (10,- až 20,- Kč).
 • Nejsme plátce DPH.

Platby

 • V hotovosti nebo platební kartou v obchodě při osobním odběru zboží.
 • Dobírkou, tj. hotově při převzetí zásilky (Pouze ČR a Českou Poštou).
 • Uhradit platbu předem na bankovní účet (pošleme Vám zálohovou fakturu e- mailem).

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě www.lamadorado.cz

Provozovatel obchodu:
Christine Sagstetter
Bernartice 33
34142 Kolinec
IČ: 61754064

Provozovatel není plátce DPH.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu, e-mailu, telefonicky i písemně jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. U vybraných druhů zboží či služeb může prodávající od kupujícího požadovat nevratnou zálohu na pokrytí vynaložených nákladů a jako garanci odebrání zboží či služby kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny. Podáním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje tyto údaje neposkytovat třetí straně. Prodávající má právo odmítnout uzavření kupní smlouvy v případech, kdy kupující opakovaně neplní své závazky či jiným způsobem poškozuje zájmy nebo dobré jméno prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v případě, že je kupující soukromou osobou. Je-li kupující podnikatelským subjektem, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.). Fyzická osoba má ze zákona právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je podle § 457 a § 458 odst. 1. Občanského zákoníku každá ze stran zrušené kupní smlouvy povinna vrátit, co od druhé dostala. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese kupující.

Reklamace a záruční podmínky
Na výrobky se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. Vyskytne-li se během záruční doby vada, prokazatelně způsobená výrobou nebo materiálem, prodávající vadu bezplatně odstraní opravením nebo výměnou vadného dílu.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 1. mechanickým poškozením (např. pádem, nárazem, násilnou manipulací apod.)
 2. poškozením stykem s vodou nebo chemickými látkami
 3. neoprávněným zásahem kupujícího nebo jeho svévolnými úpravami výrobku
 4. působením přírodních živlů (povodeň, oheň, žár, blesk apod.)
 5. běžným opotřebením

Záruku nelze uplatnit v případě jakéhokoli pozměňování výrobku.
Po dobu převzetí výrobku do záruční opravy se běh záruční lhůty přerušuje. Původní záruční lhůta pokračuje ode dne předání opraveného výrobku kupujícímu. Pokud je záruka vyřízena výměnou vadného dílu za nový, původní vadný díl přechází do vlastnictví prodejce a náhradní díl do vlastnictví kupujícího. V tom případě výměnou vadného dílu nepočíná běžet nová záruční doba, ale stejně jako v případě opravy pokračuje běh původní záruky.
Práva a povinnosti vyplývající ze záruky se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu (opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, přičemž za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu a větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití), a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícím. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím. Jako záruční list slouží daňový doklad, který obdržíte se zbožím.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při objednávce uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.


LamaDorádo, tel. 607 981 351, e-mail lamadorado@seznam.cz
Vytvořeno v roce 2022
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!